Pályázatok

Novotron Informatikai Zrt. fejállomás telephelyfejlesztési projektje Szombathelyen


Kedvezményezett neve és elérhetősége: Novotron Informatikai Zrt.
1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszeg utca 23.
Projekt leírása:

A Novotron Informatikai Zrt. a pályázati projekt keretében kívánja létrehozni a Nyugat-dunántúli régió hálózati infrastruktúrájához kapcsolódó technológiai épületét az 1ha bérelt telephelyén, 918,6 négyzetméter nettó alapterületen, barnamezős beruházás keretében.

Az ingatlan tervezett bekerülési értéke több mint 218 millió forint. A projekt megvalósítását követően a létrejövő technológiai épület biztosítja a régióban meglevő és a projekt megvalósulását követően beszerzendő eszközök biztonságos, a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, a várható többletigényeket is kiszolgáló elhelyezését.

A megvalósítandó új telephely létrehozásával társaságunk 5 fő többletmunkaerő felvételét tervezi, ebből 2 fő hátrányos helyzetű munkavállaló.A rendszer működtetéséhez szükséges kiszolgáló egység a jelenlegi helyen megoldott, a többlet munkaerő elhelyezése a projekt megvalósulását követően felszabaduló területen biztosítható.

A NOVOTRON Informatikai Zrt. telephely fejlesztési projektje hozzájárul a Nyugat-dunántúli régió foglalkoztatási helyzetének javításához, és közvetlenül az Új Széchenyi Terv kiemelt iparágai közül az információs-és kommunikációs technológia (IKT) ipar fejlődéséhez is.


Novotron Informatikai Zrt. fejállomás telephelyfejlesztési projektje Szombathelyen